Thursday, March 17, 2011

Nippon no kiki

Not to long ago, Japan was hit hard with a Tsumani, not long after experiancing earthquakes. And their nuclear plants are becoming unstable. I feel extremly for Japan, for anime is a major part of my life. The beauty of the land, and all the people.... They  need our prayers and support. So please keep them in mind next time you eat pocky or read manga or watch anime. They need help getting through this. There are several sites you can join, or follow on facebook, twitter, myspace, etc. to help.
What would you want people to do if that happend here?
Dewa naku, mukashi, Nippon wa jishin ni mimawa reta nochi ma mo nai tsunami de ōkina dagekidatta. Soshite, karera no genshiryoku hatsuden-sho ga fuantei ni natte kite iru. Watashi wa anime no watashi no jinsei no dai bubun wa, Nippon no mechamecha kanjite iru. Tochi no utsukushi-sa, subete no hitobito.... Karera wa watashi-tachi no inori to sapōto o hitsuyō to suru. Dakara kokoro ni anata ga pokkī tabe tari manga ya tokei anime o yonde, jikai ni sorera o hokan shite kudasai. Karera wa, kono norikoeru tasuke o hitsuyō to shimasu.Anata wa, sanka shi tari, nado ga shien suru tame ni, MySpace no ga Facebook, Twitter-jō de tsugi no ikutsu ka no saito ga arimasu.
Anata wa nani o sore ga koko de okitanaraba, hitobito ga yatte mitaidesu ka?
 
Okage de, anata wa sore o kōkai shinai yō ni!!!!!!
〜 Keruri - chan
* Nippon no tame no inori*
* Supureddo-ai*
* Diffondere l'amore *
Scaip an grá * *
* Lây lan tình yêu *

No comments:

Post a Comment